logo01

Welkom bij de Dutch-ACD

De Dutch Academy of Childhood Disability (Dutch-ACD) bevordert de integratie van verschillende disciplines in de kinderrevalidatie en het onderwijs: artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, orthopedagogen, psychologen, diëtisten, onderwijskundigen, creatief therapeuten, verpleegkundigen en vertegenwoordigers van kinderen. We organiseren een jaarlijks interdisciplinair congres met aansprekende en actuele thema's binnen de kinderrevalidatie en het onderwijs. 

logo02

De Dutch-ACD sluit aan bij de European Academy of Childhood Disability (EACD).

Binnen de kinderrevalidatie zijn zeer veel professionals en verschillende disciplines. Deze disciplines liggen soms in elkaars verlengde, andere keren zijn het uitersten, maar gezamenlijk vormen zij een belangrijk deel van, en zijn zij stevig verankerd binnen, de gezondheidszorg.

Kennisuitwisseling vindt vooral plaats binnen congressen en scholing van de beroepsverenigingen. De omvang van de doelgroep is groot en betreft zowel professionals binnen de kinderrevalidatie en onderwijs, als vertegenwoordigers van kinderen. De continue ontwikkeling van deze kinderen beïnvloedt de zorgbehoefte van die kinderen en hun ouders. Daarentegen is de zorg die geboden kán worden in de kinderrevalidatie gebaat met een zo optimaal mogelijke communicatie tussen professionals onderling en tussen professionals en vertegenwoordigers van kinderen. De DACD levert aan deze onderlinge communicatie een structurele bijdrage. 

De DACD is gericht op alle professionals en vertegenwoordigers van ouders binnen de kinderrevalidatie in Nederland. Sinds haar oprichting in 2007 heeft zij als doel de kennisuitwisseling, samenwerking, innovatie van de verschillende disciplines werkzaam in de kinderrevalidatie en onderwijs en vertegenwoordigers van kinderen en patiënten te bevorderen. 

Momenteel telt de DACD 683 belangstellenden die zich hebben verzameld via de LinkedIn groep, dat, samen met de website het communicatiekanaal van de Stichting is.

Jaarlijks organiseert de DACD haar congres. Behalve de laatste ontwikkelingen in Nederland worden op het congres ook de hoogtepunten van het laatste congres van de EACD gepresenteerd. De European Academy of Childhood Disability is een academische vereniging van professionals werkzaam met kinderen met beperkingen in heel Europa, waar de DACD een zusterorganisatie van is.

De DACD is lid van LOOK (Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie). Dit samenwerkingsverband is gericht op bestuurlijke samenwerking en belangenbehartiging. Dit is noodzakelijk omdat zowel in de gezondheidszorg, onderwijs, jeugdzorg en sociale voorzieningen kinderen met beperkingen door een fysieke aandoening altijd een kleine minderheid vormen. 

Onlangs heeft de DACD, in samenwerking met het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs en Revalidatie Nederland de blended learning cursus “Wegwijs in het Speciaal Onderwijs en de Kinderrevalidatie” ontwikkeld. De cursus is bedoeld voor (nieuwe) medewerkers in het speciaal onderwijs en in de kinderrevalidatie die werken met lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen.

Voor meer informatie over de DACD kunt u contact opnemen met Johannes Verheijden (Secretaris): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Ook enthousiast over het werk van de Dutch-ACD? Word dan nu donateur!

Sinds haar oprichting in 2007 is Stichting Dutch Academy of Childhood Disability (Dutch-ACD) een organisatie zonder winstoogmerk, met als  doel de integratie van verschillende professies in de kinderrevalidatie te bevorderen.

Waar ken je de Dutch-ACD van?

  • Van de organisatie van haar jaarlijkse congres, waarin we de hoogtepunten van het voorgaande congres van de European Academy of Childhood Disability (EACD) belichten en aanvullen met actueel nationaal onderzoek.
  • Van de actieve betrokkenheid bij de implementatie van de ICF-CY.
  • Van de inhoudelijke totstandkoming van de cursus “Wegwijs in het speciaal onderwijs en de kinderrevalidatie” (www.netwerklook.nl/scholing/cursuspagina-wegwijs)
  • Van de Free-learning module “Zelfmanagement in de Kinderrevalidatie”. (www.free-learning.nl/modules/zelfmanagement/start.html)

Echter…

De Dutch-ACD is afhankelijk van giften en donaties. We willen we de drempels tussen de verschillende disciplines binnen de kinderrevalidatie(geneeskunde) en het speciaal onderwijs blijven slechten. We willen de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar de dagelijkse praktijk blijven brengen en de stem van de professionals binnen de kinderrevalidatie(geneeskunde) blijvend laten horen. En dus hebben we jouw steun hard nodig.

 

Dus:

Steun ons! Dat kan op een van de volgende manieren:

Eenmalige donatie

Doneer een bedrag, klein of groot, op rekening:

NL31 ABNA 0406 7038 33
Stichting Dutch Academy of Childhood Disability
Goirle

De Dutch-ACD schrijft na een donatie nooit automatisch een bedrag af. We vinden het wel heel leuk om je persoonlijk te kunnen bedanken, dus laat even je contactgegevens achter op: https://nl.surveymonkey.com/r/Dutch-ACD.

Donateurs van een bedrag van € 50 of hoger krijgen 10% korting op het eerstvolgende congres.

 

Vriend van de Dutch-ACD

Voor €100 per jaar ben je Vriend van de Dutch-ACD en heb je natuurlijk een streepje voor. Je naam wordt vermeld op de website én je krijgt 25% korting op de congressen van de Dutch-ACD. Maar bovenal maak je het mede mogelijk dat de Dutch-ACD haar werk kan blijven doen!

Alle donateurs ontvangen natuurlijk een financieel jaaroverzicht.

Bedrijven / organisaties

Ook bedrijven/organisaties/instellingen en/of scholen kunnen ons helpen door ons op een of andere manier een vorm van sponsoring aan te bieden. Uiteraard staan wij open voor een persoonlijk gesprek. Neem hiervoor contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Namens het bestuur van de Dutch-ACD: Annemieke Buizer, Carola Bouwhuis, Esther Bakker, Harry Hoekjen, Johannes Verheijden, Karen van Hulst, Marianne Geerts, Ruud Wong-Chung,
hartelijk dank!