logo01

E-learning module Zelfmanagement in de Kinderrevalidatie 


Wat is zelfmanagement en zelfmanagement ondersteuning? Wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk voor zorgprofessionals in de kinderrevalidatie? Hoe kan je als therapeut een coachende houding aannemen? De e-learning module “Zelfmanagement in de Kinderrevalidatie”, die per 1 april online is, besteedt hier aandacht aan. Deze module is ontwikkeld in samenwerking met professionals en cliënten.

Zelfmanagement is vooral bekend binnen de zorg voor ouderen met een chronische aandoening. De laatste jaren is deze ontwikkeling ook steeds meer zichtbaar binnen de kinderrevalidatie en de zorg voor ouders en kinderen/jongeren met een chronische aandoening. Het ondersteunen van zelfmanagement wordt meer en meer gezien als een essentieel onderdeel van de behandeling.

Na het volgen van de module hebben professionals in de kinderrevalidatie kennis opgedaan over definities en begrippen van zelfmanagement. Ook zijn ze zich meer bewust van hun eigen handelen met betrekking tot zelfmanagement en het stimuleren van zelfmanagement en eigen regie. De module bestaat uit 18 vragen, welke ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Professionals leren in deze module door vragen te beantwoorden over theorie, praktijksituaties en videofragmenten. Er zijn geen kosten aan het volgen van de module verbonden en bij het succesvol doorlopen ervan wordt een certificaat uitgereikt. De module is te vinden op: www.free-learning.nl/modules/zelfmanagement/start.html

Deze module is geschreven onder verantwoordelijkheid van de Dutch Academy of Childhood Disability en de LEARN2MOVE Stuurgroep en is financieel mogelijk gemaakt door het Prinses Beatrix Spierfonds, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, Revalidatiefonds en ZonMw.

 

Cursus Wegwijs in het speciaal onderwijs en de kinderrevalidatie

Blended learning: zelfstudie module én contactdag.

1. De zelfstudie-module (e-learning) bestaat uit vier hoofdstukken: het landschap van SO en kinderrevalidatie, de manier van samenwerking en de rol van ouders hierbij; de gevolgen van een beperking voor leren en gedrag en de kansen van ICT bij de begeleiding van deze kinderen. Afgesloten met een kennistoets
2. Een verplichte contactdag. Hier wordt casuïstiek behandeld en worden opdrachten uit de e-learning besproken.

Doelgroep: (nieuwe) medewerkers binnen speciaal onderwijs en kinderrevalidatie

Studiebelasting: 28 uur, waarvan 8 uur centraal tijdens de contactdag.

Niveau: MBO(+)

Kosten: €195 incl. BTW www.netwerklook.nl/scholing/cursuspagina-wegwijs